Vergi Tahsilatlarında Yeni Dönem Başlıyor

Vergi Tahsilatlarında yeni dönem başlıyor. Banka tahsilatlarında vergi ödeme değişikliği yapılmıştır.
 Vergi Tahsilatlarında Yeni Dönem Başlıyor
Okunuyor Vergi Tahsilatlarında Yeni Dönem Başlıyor

 Omega Proje Lojistik  Uluslararası Taşımacılık 


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile  verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır.

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,  T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT), vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. 

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

İlgili düzenlemelere aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarında Yeni Dönem Başlıyor

https://www.gib.gov.tr/01012020-tarihinden-itibaren-bankalar-vasitasiyla-yapilacak-vergi-tahsilatlarina-iliskin-duyuru

 Mobil Onay  Mobil Onay için Sms Servisi 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

buradan bir menü oluşturun